پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

همدلی بین کارکنان سازمان جذاب بود

عادل طورچی مقدم
همدلی بین کارکنان سازمان جذاب بود

متولد 10 دیماه سال 1329 در بندر انزلی هستم. لیسانس رشته کارشناسی امور گمرکی دارم و به مدت 30 سال در خدمت سازمان بنادر و دریانوردی و ادارهکل بنادر و دریانوردی استان گیلان بودهام و 18 سال نیز در بخش خصوصی فعالیت کردهام.

در طول دوران فعالیتم در سازمان بنادر و دریانوردی، در امور مختلف بندری فعالیت کردهام که هر یک از آن تجارب برای من چالشی جذاب بوده و از آن لذت بردهام. زمانی مسئول هماهنگی بودم و بعد کارشناس امور بندری شدم. در دورهای نیز ریاست برنامهریزی و اجرای عملیات را بر عهده داشتم که دوره بسیار خوبی بود. در طول دوران فعالیتم در سازمان، با همکاران بسیار خوبی آشنا شدم که دوستان خوب من شدند و ارتباطم را با آنها قویتر کردم. 30 سال خاطرهانگیز را در خدمت سازمان بنادر و دریانوردی بودم و پس از آن نیز به فعالیتهای مشابه ادامه دادم.

در زمینه فعالیتهای اجتماعی و ورزشی نیز سوابقی در کارنامهام دارم که عضویت در هیئت مدیره تعاونی مسکن کارمندان بنادر و همچنین ریاست هیئت مدیره و مسئول باشگاه ورزشی ازجمله آنهاست. خودم نیز ورزش میکنم و زمانی بهعنوان عضو تیم بندر انزلی، قهرمان مسابقات ورزشی آبی بنادر کشور شدم. این مسابقات سال 1385 در تهران برگزار شد و تیمهای قایقرانی و شنای بندر انزلی و هرمزگان به ترتیب در ردههای اول و دوم قرار گرفتند. همچنین تیم قایقرانی و شنای ادارهکل بنادر و کشتیرانی استان گیلان موفق به کسب جام مشترک ورزشهای آبی کشور شد.

جذابترین ویژگی کاری که در سازمان بنادر و دریانوردی وجود داشت و من را سر ذوق میآورد، یکپارچهبودن مجموعه کاری ما بود. معتقدم که فعالیت کارکنان یک مجموعه تحت مدیریت یکپارچه بسیار کارآمد است و تاثیر قابل توجهی در شکوفایی اقتصاد کشور دارد. هرچه این یکپارچگی کمتر شود، راندمان کاری شما پایینتر خواهد آمد. همدلی بین کارکنان سازمان نیز برای من جذابیت داشت.

بدترین موضوعی که در محل کار میتواند مرا اذیت کند، عدم رعایت ایمنی است؛ زیرا سهلانگاری در این موضوع میتواند موجب بروز حوادث غیر مترقبه شود و خسارتهای جبرانناپذیری به جای بگذارد، بنابراین بنده رعایت ایمنی را بهخصوص در کارهای مرتبط با دریا که حساسیت زیادی میطلبد، یک اصل اساسی میدانم.

موضوعات مختلفی وجود دارد که آدمها برای موفقشدن در کارشان باید لحاظ کنند. موفقیت بهسادگی به دست نمیآید و نیازمند تلاش است. از نگاه من، مهمترین چیزی که آدمها برای موفقیت در حوزه کاری باید مورد توجه قرار دهند، جدیت و پشتکار و نیز بهروز نگهداشتن اطلاعات علمی است.

من در سالهای بازنشستگی نیز به فعالیتهای خود ادامه دادم. پس از بازنشستگی از سازمان بنادر و دریانوردی، به سراغ ادامه تحصیل در رشته امور بندری و کارشناسی امور گمرکی رفتم و مدتی هم ناظر ارشد شدم. همچنین معاون و جانشین مدیر شعبه ناحیه گیلان شرکت «کاوه» و مسئول شعبه شرکت «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» در بندر انزلی شدم. فعالیت دیگر من مدیرعاملی و عضویت در هیئتمدیره شرکت تعاونی «ایران بنادر» مناطق آزاد انزلی بوده است. در ادامه پیمانکار آتشنشانی و اپراتور ترمینال 2 ادارهکل بنادر و دریانوردی استان گیلان شدم و در حال حاضر در این واحد مشغول فعالیت هستم.    |

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۹