پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

بازنشسته شده‌ام ولی هنوز ننشسته‌ام...

حمیده شجاعی
بازنشسته شده‌ام ولی هنوز ننشسته‌ام...

متولد اول فروردینماه 1330 هستم و مدرک تحصیلیام دیپلم است. در اردیبهشت 1353 در بندر خرمشهر استخدام شدم و بعد به اداره بندر خارگ انتقال و یک ماه قبل از جنگ تحمیلی، یعنی مردادماه سال 1359 به بندر بوشهر منتقل شدم و تا قبل از دوران بازنشستگی در آن بندر مشغول به کار بودم. نحوه آشنایی من با سازمان بنادر و دریانوردی به وسیله یکی از دوستان همسر خواهرم بود.

در طول فعالیت خود در سازمان در سمتهای مختلفی ازجمله منشی و مسئول دفتر رمز و محرمانه، مسئول هماهنگکننده آموزش در اداره آموزش و مسئول دفتر عملیات، مشغول به کار بودم تا اینکه بازنشسته شدم.

در دوران جوانی اصلا فکر نمیکردم که روزی بخواهم در سازمان بنادر و دریانوردی استخدام شده و بازنشسته شوم. در آزمون بانک شرکت کرده و قبول شده بودم، ولی در همان روزها به وسیلهی یکی از دوستان همسر خواهرم با سازمان بنادر و دریانوردی آشنا شدم و در این سازمان استخدام شدم و این اتفاق بهطور کلی سرنوشت زندگی من را تغییر داد.

اگر به گذشته برگردم دوباره همین مسیر را ادامه خواهم داد. دلیلش این است که در سازمان بنادر و دریانوردی با فردی آشنا شدم که شریک زندگیام شد و این زندگی و تجربه را با هیچچیز عوض نخواهم کرد.

جذابترین بخش کار برای من این بود که خانمها هم میتوانستند همچون آقایان در پستهای حساس کار کنند. در عین حال بدترین ویژگی محیط کارم موقعی بود که طرح تفکیک میان کارمندان خانم با آقایان اجرا شد.

بهترین خاطرات من از دوران خدمت در سازمان بنادر و دریانوردی، همکاران خوبم هستند. آنموقع تقریبا همه یکرنگ بودند و صمیمیت بسیار زیادی میان همه وجود داشت. برای هم احترام زیادی قائل بودیم و دورهمیهای خوبی داشتیم. حتی رفت و آمد خانوادگی نیز با هم داشتیم و در شادیها و غمهای یکدیگر شریک بودیم. گاهی اوقات که به آن دوران فکر میکنم خوشحالیام بیشتر میشود و گاهی با همکاران سابقم تماس تلفنی میگیرم و با آنها خوش و بش میکنم و با هم یاد دوران خوش گذشته و جوانی میکنیم.

به اعتقاد من چند اصل وجود دارد که آدمها اگر در کارشان لحاظ کنند حتما به موفقیت بیشتری دست خواهند یافت. این اصول از نگاه من عبارتاند از: انسانیت، خویشتنداری، نیت خوب، صداقت، امانتداری و اعتمادبهنفس. افراد اگر بخواهند نسبت به این اصول بیتوجه باشند هم باعث آزار دیگران میشوند و هم موقعیت شغلی و ادامه مسیر موفقیت خودشان به خطر خواهد افتاد.

من مدت زیادی در دوران کاریام مسئول دفتر مدیرکل بودم و ارباب رجوع زیادی برای رفع مشکلات کاری و مالی به آنجا مراجعه میکردند که خواستههای برخی از آنان برآورده نمیشد و این باعث ناراحتی من میشد. خیلی اذیت میشدم، ولی متاسفانه کاری از دستم برنمیآمد. شاید اینکه کاری از دستم برنمیآمد ناراحتیام را دوچندان میکرد.

من همچنان دلتنگ آن دوران میشوم و گاهی اوقات حس میکنم در همان دوران قرار دارم. بسیار بسیار خوشحال هستم که جوانهای موفقتر، کاردانتر و باتجربهتر به جای من نشستهاند و کار میکنند. حضور این جوانان کاردان حال من را خوب میکند و من برای آنها آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون دارم.

بازنشستهها اقشار محترمی هستند که باید به آنها رسیدگی بیشتری شود، بهویژه امروزه که تورم بالا و فشار اقتصادی زیاد است و این فشار میتواند زندگی را بر بازنشستگان سختتر کند. صندوق بازنشستگی تابهحال توانسته با کمکهای مالی به مناسبتهای مختلف، گوشهای از گرفتاریهای بازنشستگان را برطرف کند و این خود باعث خوشحالی ما بازنشستگان است. پیشنهاد من این است که انشاءالله با همت مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی و دیگر مسئولین، در آینده به همین منوال عمل کرده و کمک بیشتری برای معیشت بازنشستگان در نظر بگیرند.

وقتی طرح بازخرید و بازنشستگی سازمان برای بانوان بالاتر از 20 سال خدمت تصویب شد، من از این طرح استفاده و خود را بازنشسته کردم و از همان زمان تابهحال بهخاطر علاقه به ورزش و داشتن مقامهای ورزشی چه در دوران خدمتم و چه بعد، با حکم مدیرکل وقت بنادر بوشهر بهعنوان سرپرست رشتههای ورزشی بانوان در مجموعه ورزشی ادارهکل بنادر بوشهر، مشغول به فعالیت هستم. به این ترتیب باید بگویم که من بازنشسته شدم ولی هنوز ننشستهام...   |

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۶