پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

تمام لحظات دوران خدمتم نوستالژی است

اصغر دیدار
تمام لحظات دوران خدمتم نوستالژی است

کارمند بازنشستهی سازمان بنادر و دریانوردی هستم که از سال 1350 تا 1389 در واحدهای عملیات بندری و دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی بندر امامخمینی(ره) مشغول به کار بودهام و در نهایت با سمت معاونت امور دریایی و بندری بازنشسته شدهام.

استخدام من در سازمان بهصورت اتفاقی و بدون هرگونه برنامهریزی بود، ولی چنانچه یک بار دیگر قرار باشد با امکان انتخاب خودم به استخدام دربیایم، با علاقه و رضایت کامل مجددا در سازمان آغاز به کار خواهم کرد.

جذابترین خاطرهای که در تمام مدت دوران خدمتم باعث دلگرمی و ادامه کار من میشد، رابطهی دوستانه و صمیمانهای بود که بین مدیران و همکاران وجود داشت و اینطور احساس میشد که کلیه همکاران، اعضای یک خانواده هستند و همیشه در غم و شادی یکدیگر شریک میشوند. این دوستی و برادری همچنان هم ادامه دارد که شاید در جاهای دیگر بهندرت بتوان آن را پیدا کرد، اما بدترین ویژگی محیط کاریام به دوران جنگ تحمیلی برمیگردد که بهمنظور جلوگیری از توقف فعالیت بندر و کمک به اقتصاد کشور کشتیهای ورودی به بندر در بندر بوشهر متوقف میشدند و سپس بهصورت کاروانی شامل 15 الی 20 فروند بهسمت بندر امامخمینی(ره) و از زیر آتش دشمن حرکت میکردند که متاسفانه در هر سفر تعدادی از کشتیها مورد اصابت آتش دشمن قرار میگرفت و منجر به غرقشدن و به شهادترسیدن تعدادی از همکاران ما میشد. شهادت برادر خوب و عزیزم، آقای مهندس محراب حقگو نیز ازجمله اتفاقاتی است که من نمیتوانم هرگز آن را فراموش کنم و امیدوارم در مراسمهای روز جهانی دریانوردی از ایشان و سایرین دریانوردان تجلیل شود چون ایشان حق بزرگی بر گردن کشور، سازمان بنادر و دریانوردی و ما دارند.

یکی از خاطراتی که در دوران خدمتم پیش آمد و برایم اهمیت ویژهای دارد به دورانی برمیگردد که ریاست اداره امور بندری بندر امامخمینی(ره) را بر عهده داشتم. یکی از روزهای فصل پاییز بود که برادران وزارت به من گفتند که ما میخواهیم یک ژنراتور برق به وزن 160 تن را در بندر تخلیه کنیم و تا قبل از آمدن فصل بارندگی، آن را به دشت عباس انتقال بدهیم، چون اگر زمان را از دست بدهیم این انتقال به سال بعد موکول میشود و باعث میشود که برادران رزمنده از نعمت برق در پشت جبهه محروم شوند و ممکن است عملیاتها به تعویق بیفتد. عملیات تخلیهی این محموله از نظر فنی کار پرریسک و پرخطری محسوب میشد چون با کوچکترین خطای محاسباتی ممکن بود که محموله سقوط کند. علیرغم آنکه برخی از همکارانم با این تخلیه مخالف بودند، ولی من تمام مسئولیت آن را بر عهده گرفتم و اکنون هم بسیار خوشحالم که توانستم در آن موقعیت، کمک کوچکی برای کشورم انجام بدهم. بارها در طول دوران خدمتم مشابه این کار را انجام دادهام و همین کارها بود که باعث رضایت قلبی من میشد.

یکی از مهمترین چیزهایی که آدمها برای موفقیت باید به آنها توجه ویژه داشته باشند، رضایت از شغلی است که آن را پذیرفتهاند و باید خود را مدیون مردم و جامعه بدانند. عامل بعدی، دستیابی به علم روز و فناوریهای زمانه است و عامل سوم، داشتن روحیهی همکاری و ارجنهادن به همکاران و دانش آنهاست و باید در تمامی شرایط از تجربه آنها بهرهگیری کنند.

در دوران خدمت من موقعیتهای سخت و پیچیده‌‌ زیادی به وجود آمده که در آن لحظه نمیدانستم باید چه کار کنم، ولی هر بار با توجه به تجربیات گذشته و با استفاده از مشورت دیگران تصمیمهایی گرفتهام که خوشبختانه آن تصمیمها کمترین عواقب را داشتهاند.

تمامی لحظات دوران خدمتم برای من نوستالژی بوده است، ولی اکنون همه آن دوران و حتی حوادث و اتفاقات بدی که پیش آمده را دوست دارم و خاطراتش برایم لذتبخش است. البته خدمت در بنادر بهدلیل عوامل جغرافیایی سخت و محرومیتهایی که وجود داشته و حتی اکنون هم وجود دارد و کمبودهایی مانند نبود مراکز علمی و دانشگاهی لازم، بیمارستان و پزشکان متخصص و مراکز تفریحی که همیشه وجود داشته، به پرسنل و کارکنان زحمتکش بنادر فشار مضاعف وارد کرده است.

در زمینه استفاده از انتقال تجارب بازنشستگان سازمان بهگونهای که لازم و کافی باشد اقدامی صورت نگرفته است، در حالی که اگر از این نیروهای بالقوه استفاده میشد، میتوانستند در پویایی و گسترش دانش و مهارتهای لازم در سازمان مثمر ثمر باشند.

از حدود یک سال و نیم پیش تاکنون من به شرکت «محور طلایی» که بهعنوان مدیرعامل با آن شرکت همکاری میکردم، اطلاع دادهام که دیگر تمایلی به همکاری با آنها ندارم، ولی آنها تاکنون نتوانستهاند یک فرد واجد شرایط را که مورد تایید ثبت شرکتها باشد، معرفی کنند و همچنان مسئولیت مدیرعاملی شرکت بر دوش من سنگینی میکند. چنانچه جایگزینی برای من در شرکت «محور طلایی» انتخاب شود، در شرکت دیگری که مورد تاییدم باشد کار خواهم کرد.    |

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۴۹