پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

هرچه یاد گرفته‌ام را در سازمان آموخته‌ام

سیدعلی استیری
هرچه یاد گرفته‌ام را در سازمان آموخته‌ام

ابتدا در راهآهن استخدام شدم و دیدم محیط کار آنجا باب میل من نیست و بعد در شرکت نفت تقاضای استخدام دادم، ولی دوستان به من گفتند، شرکت نفت نرو و اگر میشود بیا در سازمان بنادر کار کن.

در ابتدای استخدام در ادارهکل امور دریایی بودم و بعد از پنج سال به بندر عباس رفتم و آنجا مدیرکل بندر بودم. مجموعه فعالیتهای من بیشتر در بخش دریایی کشور بوده است.

من تا دوران جوانی اصلا چنین فکری نداشتم و تصور نمیکردم که در چنین سازمانی کار کنم. از آنجا که من در کشور هند درس میخواندم و کشور هند برای ایران ناو تدارکی میساخت، با دریا و بچههای نیرو دریایی آشنا شده بودم. قبل از انقلاب هم برای عضویت در نیروی دریایی اقدام کرده بودم و کمکم با کار دریا آشنا شده بودم. زمانی که به من گفتند به سازمان بنادر و دریانوردی بیا، این پیشنهاد برای من غریب نبود که بخواهم بگویم این کار را نمیپسندم، اما علاقهام به این کار بعدها و در طول خدمت پیش آمد.

خدمت من در سازمان شامل دو بخش است؛ بخشی از آن در زمان جنگ گذشته و آن دوران هم شرایط خاص خودش را داشته است. آن دوران هم تلخ بود و هم شیرین. تلخی آن، شهادت همکارانمان در عملیات دریایی بود و شیرینی که داشت، کارهایی بود که به ثمر میرساندیم. پس از دوران جنگ هم دوران رشد و سازندگی سازمان بود که در آن مقطع سازمان یک رشد جهشی پیدا کرد و از آن حالت جنگزده، کهنگی و خرابی تجهیزات خارج شد. تقریبا این بنادری که ما الان میشناسیم از آن دوران شکل گرفت.

آدم وقتی به پشت سرش نگاه میکند اگر نگاهش مثبت باشد، تشخیص میدهد این راهی که آمده درست بوده است، ولی اگر خدایی ناکرده احساس کمبود و اظهار پشیمانی کند، حتما میگوید این راهی که رفتهام مسیر درستی نبوده است. با این حال خدا را شکر من این حس را نداشتم. من هرچه را یاد گرفتهام، در سازمان آموختهام. خوشبختانه با اینکه تخصص من در سازمان نبود و کار را از صفر شروع کردم، ولی در این مسیر، روندی رو به رشد داشتم و به سهم خود توانستم به سازمان کمک کنم. بنابراین من اگر به عقب برگردم حتما همین مسیر را ادامه خواهم داد و ترجیح میدهم در بخش دریایی کشور فعالیت کنم.

سازمان بنادر و دریانوردی یک سازمان تخصصی است و در وهله اول باید دنبال تخصص و یادگیری کار باشند. خوشبختانه در حال حاضر امکانات آموزش دریایی زیادی وجود دارد و نیروهایی باتخصص وارد سازمان میشوند. با این حال بالاتر از همه اینها باید اخلاص نسبت به کار وجود داشته باشد؛ یعنی آدم یا نباید مسئولیتی را قبول کند و یا اگر قبول کرد باید با جان و دل آن مسئولیت را بپذیرد. آقای مهندس مدد به ما یاد داد که کار سازمان بنادر یک کار ملی است و نباید با مسائل سیاسی قاطی شود. ما هم در طول خدمتمان همواره سعی کردیم وظیفهمان را انجام دهیم.

ما در زمان جنگ، دوران بسیار سختی داشتیم و دشمن بخش دریایی کشور را بمباران میکرد و تصمیمگیری را برای ما سخت میکرد. شما بهعنوان یک مدیر، وقتی یک تصمیمی میگیرید، باید پای حرف خودتان بایستید. یکی از کارهایی که باید تصمیم سختی درباره آن میگرفتم، مربوط به یک کشتی موشکخورده در بندر امام بود که مالکش آن را رها کرده و نمیآمد کشتی را ببرد. در نهایت ما خودمان مسئولیت کار را پذیرفتیم و آن کشتی را با تمام خطراتی که داشت از بندر امام خارج کردیم.

به هر حال بازنشستگی هم بخشی از زندگی است. تمام دوران جوانی من در سازمان گذشت و با وجود اینکه کار من یک کار چالشی بود، ولی به این کار علاقهمند بودم.

متاسفانه سازمان بنادر و دریانوردی در هیچ مقطعی نتوانسته از سرمایههای خودش استفاده کند. من منظورم این است که سازمان بیاید از آنها مجدد استفاده کند و اتفاقا معتقدم که باید نیروهای جوانتر را استخدام کند، ولی پیشکسوتان میتوانند تجربههای خودشان را به آنها انتقال بدهند. من در سازمانهای خارجی دیدهام که آنها از تجربهی نیروهای پیشکسوت استفاده میکنند.

من تا دو سه هفته پیش در موسسه «ردهبندی آسیا» کار میکردم، ولی در حال حاضر کار ثابت و دائمی ندارم. سنم دیگر یاری نمیکندکه بخواهم کار اجرایی انجام بدهم و فقط در حد مشاورهدادن میتوانم کار کنم.   |

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۸