یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
 

اخبار

اینفوگرافی کامل کشتی قرنطینه شده پرنسس دیاموند

کابوس در کشتی تفریحی

 روز نوزدهم فوریه صدها نفر پس از آنکه آزمایششان برای کروناویروس منفی شد و یک قرنطینه 14 روزه روی کشتی را پشت سر گذاشتند، کشتی تفریحی پرنسس دیاموند را در ساحل ژاپن ترک کردند.

پرنسس دیاموند در تاریخ سوم فوریه بعد از اینکه یک مسافر که قبلا از کشتی پیاده شده بود، تست مثبت کرونا پیدا کرد، قرنطینه شد. در اینجا داستان این کشتی تفریحی با شمارهها برای شما بیان شده است:

 

هنگام ورود به سواحل ژاپن و شروع قرنطینه، سه هزار و 711 نفر در این کشتی مسافربری گردشگری عظیم حضور داشتند. از این تعداد، دو هزار و 666 نفر مسافران و مهمانان کشتی و باقیمانده خدمه بودند. تعداد کسانی که در کشتی بودند روزبهروز کمتر میشد چون افرادی که مبتلا به کروناویروس تشخیص داده میشدند از کشتی خارج میشدند و به بیمارستانهای محلی منتقل میشدند.

 

به گفته مدیران کشتی پرنسس دیاموند، مسافران و خدمه این کشتی از 56 کشور جهان بودند. تقریبا نیمی از مسافران ژاپنی بودند. گروههای بزرگ دیگر شامل صدها فیلیپینی در بین خدمه و صدها آمریکایی در بین مسافران بود که البته بسیاری از آنها روزها قبل از پایان قرنطینه از کشتی خارج شدند.

 

پس از ورود کشتی، دولت ژاپن اعلام کرد که براساس دوره کمون این ویروس، کشتی به مدت 14 روز در قرنطینه قرار میگیرد. مسافران در کشتی باید در داخل کابین خود میبودند و فقط زمانهای اندکی حق داشتند با دستکش و ماسک و داشتن فاصله از سایر مسافران، روی عرشه بیایند.

 

دستکم 542 نفر در این کشتی تا روز بیستم فوریه، هنگامی که قرنطینه به پایان رسید، آزمایش کروناویروس مثبت پیدا کردند. بیش از دو هزار نفر از ساکنان کشتی آزمایش شدند که افراد با آزمایش مثبت از کشتی به بیمارستانهای محلی منتقل شدهاند.

 

کمی بعد از طیشدن نیمی از قرنطینه، دولت ژاپن پیشنهاد کرد به مسافران 80 ساله یا بالاتر با مشکلات سلامتی که در کابینهای داخلی بدون پنجره بودند این فرصت را داد که برای ادامه قرنطینه خود در خشکی پیاده شوند (البته در صورتی که آزمایش منفی داشتند).  در نهایت، فقط 11 نفر بودند که با استفاده از این پیشنهاد تصمیم گرفتند با ترک کشتی در محلهای مشخصشده دولتی، تحت قرنطینه قرار بگیرند.

 

چند روز مانده به پایان قرنطینه، دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت شهروندان خود را از کشتی خارج کند، و از آنها خواست که به محض ورود به آمریکا، قرنطینه 14 روزه دیگری را پشت سر بگذارند. در کل، 328 آمریکایی با دو هواپیما به کشورشان پرواز کردند، گرچه برخی هم تصمیم به ماندن در کشتی گرفتند. کشورهایی از جمله استرالیا، کانادا و انگلیس نیز گفتهاند که میخواهند شهروندان خود را از کشتی برگردانند.

 

حدود 400 نفر بعد از آزمایش منفی برای ویروس و تکمیل قرنطینه، روز بیستم پرنسس دیاموند را ترک کردند. هیچ محدودیتی برای خروج آنها وجود نداشت.

 

هنگام ورود به ژاپن، یکهزار و 45 خدمه در کشتی حضور داشتند، اگرچه برخی از آنان با آزمایش مثبت به بیمارستانهای محلی منتقل شدهاند. بقیه خدمه، زمانی که همه مسافران از کشتی خارج شدند، باید تحت قرنطینه جدیدی قرار بگیرند.

 

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۶