یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
 

اخبار

تا سال‌های سال

علی باباچاهی، بوشهری‌الاصل است و متولد 1321 در بندر کنگان. غیر از شاعری، که در ردیف صاحب‌نامان شعر امروز بوشهر ایستاده است، پژوهشگر و منتقد ادبیِ مطرحی هم هست. بیش از 50 اثر منتشرشده، حاصل یک عمر فعالیت فرهنگی و ادبی اوست که اغلب این آثار با استقبال علاقه‌مندان هم روبه‌رو شده‌اند. پرداختن به جنوب و استفاده از فرهنگ و آداب و رسوم آن، به‌خصوص موطنش بوشهر، ازجمله ویژگی برخی از نوشته‌ها و سروده‌های اوست. «تا سال‌های سال» یکی از همین سروده‌هاست که حال و هوای دریاییِ شعر در کنار گویش مردم بوشهر، زیباییِ آن را دوچندان کرده است.
ـ «دریا کجاست؟»
رود، پریشان بود
ساحلسرود، آواز سرفراز دریامردان بود.
اما
آفاق نقره‌گستر
       از آذرخش و تندر
     دریادلی
   که حاصلی از آفتاب بود،
به غرقابْ ـ غول‌ها و نهنگْ ـ آب‌های تیره سپرد
 
ـ «دریا کجاست؟»
عشق پریشان بود:
 
 
ـ «دی! دریا، دریا
غُناهِشتِ موجا
گفتُم عبدی نرو
دِریا عروس هزار دومادِن
تیفون و بادِن
خونه‌م خراب کِردی
        
 گفتُم نرو»
فوجی سیاه و سوگمند
         تا موج ـ مست و
              دکَل ـ موج‌های بالابلند،
        بال گشودند
 
ـ «خونه‌م خراب کِردی عبدی!»
دریا
غول سیاه سرگردان
آن‌سان که رعد ـ طبل توفان فرموده بود
آفاق را فراق می‌آموخت.
ـ «عبدی! عبدی!»
 
 
ـ «فاطو خدا بزرگن
مُروای بد نزن فاطو!
عبدی پلنگ و پازنِ صحرا
نهنگ دِریان
مُروای بد نزن، فاطو!»
 
 
ـ «دریا کجاست؟»
آن‌گاه
ماه
شاه جوان عاشق
پا در رکاب آب و 
         ستارگان سرافراز
از جاده‌ی عقیق و ابریشم
      باز می‌آمد
تا ساحلی
که پاره پاره دلی بود
 
ـ «هان!
این‌جا چه می‌کنی فرزند؟
دنبال چیستی
در این شب بلند؟
از ما چیزی بخواه!»
 
 
ـ «شاها فقط بوام
        از تو
           می‌خوام»
 
 
ـ «دیوانه است!»
 
و شاه
خندید،
قاه قاه
 
ـ «اسبان باد را بتازانید!»
 
اما
آن سایه‌ی تکیده‌ی دریاسگال
تا سال‌های سال
بر ساحلی
         که پاره پاره دلی بود
خارا ـ خروش دریاها را می‌سرود:
 
ـ «عبدی! عبدی!»|
 
 
 
پی‌نویس
 غُناهِشت: صدا، سر و صدا، همهمه
دومادِن: داماد است
تیفون: توفان 
بادِن: باد است
بوام: (بر وزنِ کُنام) پدرم
عبدی: (نام شخص) عبدالحسین 
فاطو: فاطمه
خدا بزرگِن: خدا بزرگ است
نهنگ دِریان: نهنگ دریا است
مُروای بد: فال بد. در جنوب به معنی «مرغوا» به‌کار برده می‌شود.
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۲۲