پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

اخبار

سر مهری

ابراهیم منصفی (رامی) | شاعر و آهنگساز
سر مهری
پیر ماهی‌گیر
   با «گفیری»2 پر
از رویای ماهی
     «شورت»3
در خیالی ذاتی
                  در خیالی هر روزه
تا کمرگاه به دریا رفت
                           «گیم»4 بر «کاغر»5
                                                   محکم کرد.
با یکی بسم‌الله
                  سُربِ قلابش را
                                     به تهِ دریا پرتاب کرد.
آب دریا بالا می‌آمد
و دل مرد فرو می‌ریخت
                             : چه طلسمی در کار است امروز؟
........................................ با خودش غمگین گفت:
«دست خالی که محال است
                                    به خانه بروم.
شصت و نُه سال به من نان دادی
                                         دریا!
زندگی، همسر خوب،
                           بچه‌هایم:
ناخدا عبدل
               عبدالرحمان میکانیک
دخترانم:
           امّ لیلا
                   معصومه
هر دو زیبا
             خوش‌قلب
                           نجیب.
....................................... و من امروز
                                         هرچه دارم
                از تو دارم دریا!
تو مرا زادی
زندگی دادی
و من امروز دلم می‌خواهد
                                عاشقانه می‌خواهد،
سر بر آن سینه‌ی نرمای لطیفت بگذارم
و درون دل آبینت
                       تطهیر شوم،
و به مانند یکی قطره‌ی ناچیزی
بار دیگر
رحمِ پاکِ تو را
                    نطفه‌ای دیگر باشم.
پیر ماهی‌گیری دیگر
                       در سحرگاه جنوب.»|
 
 
1369 ـ روستای ایلود (هرمزگان)
 
1 ـ سرمهری: نوعی روش صید
2 ـ گفیر: زنبیل
3 ـ شورت: نوعی ماهی
4 ـ گیم: طعمه
5 ـ کاغر: قلاب ماهی‌گیری
۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۷