دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

آخرین مطالب

روایت سازمان بنادر و دریانوردی از طرح گردشگری آشوراده

آشوراده؛ جزیره کیشِ دریای‌خزر می‌شود

آشوراده؛ جزیره کیشِ دریای‌خزر می‌شود

 

 

پرسشهای فراوانی در مورد طرح اخیر سازمان محیطزیست وجود دارد اما اصلیترین آنها این است که واگذاری آشوراده چه تاثیری بر ابعاد زیستمحیطی و میراث فرهنگی و طبیعی این جزیره دارد؟ الهیار اسعدی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گلستان، جزیره آشوراده را کیشِ شمال کشور لقب میدهد و میگوید: «استفاده از ظرفیتهای گردشگری نقش موثری در شکوفایی اقتصادی منطقه ایفا میکند.» به گفته او، شبهجزیره آشوراده در منتهیالیه شرقی شبهجزیره میانکاله در سالهای نهچندان دور بیش از هزار نفر سکنه بومی داشت و با این نگاه که در دهه اخیر جمعیت و امکانات در این منطقه افزایشیافته میتوان با توسعه هدفمند و سازگار با محیطزیست بخشهایی از آشوراده را بهصورت محدود مورد مطالعه قرار داد و به بخش گردشگری تبدیل کرد. او با اشاره به اینکه در روند توسعه شبهجزیره آشوراده باید معیارهای زیستمحیطی لحاظ شود، تاکید کرد: «در صورت رعایت این معیارها و توسعه سازگار با محیطزیست و نظارت دقیق بر جزیره آشوراده میتوان شاهد تحول اقتصادی بزرگی بود.»

الهیار اسعدی همچنین درخصوص ظرفیتهای آشوراده برای توسعه گردشگری گفت: «با توجه به وضعیت تراز آب دریای خزر رشد صنعت و وجود گازهای گلخانهای و گرمایش زمین همچنین محدودیت حقابه دریای خزر بهخصوص در حوزه آبریز شمالی خزر که بیش از ۹۵ درصد آب آن را تامین میکند، کشتیرانی به معنای تجاری آن در حوزه جنوب شرق خزر و خلیج گرگان دور از ذهن است. او با اعلام اینکه بهزودی تمهیداتی در کمیته ملی نجات خلیج گرگان مصوب میشود، افزود: «در صورت احیا شریانهای حیاتی خلیج گرگان با دریای خزر میتوان با شناورهای سبک و آبخور کم در بخش گردشگری و توریسم افق روشنی در آشوراده تصور کرد.» او افزود: «البته به این فعالیتها نیز با توجه به محدودیتهای زیستمحیطی و زیستگاه پرندگان مهاجر در آشوراده باید محدوده فعالیتها نیز تعریف شود که با این رویکرد میتوان شاهد رشد گردشگری در آشوراده بود و ذینفعان اصلی این رشد نیز ساکنان بومی منطقه هستند.»

 

 

۶ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۹