سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

ترخیص کالای ملوانی در بنادر استان بوشهر از سر گرفته شد

پایان خوش قصه ته‌لنجی‌ها

پایان خوش قصه ته‌لنجی‌ها
قانون ته‌‌لنجی در طول 5 سال گذشته، یعنی از سال 1390، دست‌خوش تغییرات بسیاری شده است؛ تغییراتی که هرازگاهی به‌صورت تدریجی اعمال می‌شد و هر بار نیز موجی از اعتراضات را با خود به همراه می‌آورد. ته‌لنجی یا کالای ملوانی نوعی واردات کالا به همراه ملوانان است که در جنوب کشور رواج دارد. بازارهای ته‌لنجی عموما در شهرهای بندری که لنج‌سواری و واردات کالا مرسوم است، رونق دارد. بر طبق قانونی که پیش‌ازاین در شهرهای بندری ایران حاکم بوده، کالای ته‌لنجی یا ملوانی به کالایی گفته می‌شود که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، هر ملوان سالانه می‌تواند ۶ بار کالا به میزان ۱۵۰۰ دلار با خود وارد کند. این قانون گرچه در ابتدا با حمایت دولت وقت روبه‌رو شد، اما در سال 1390 مورد بازنگری قرار گرفت و از آبان‌ماه همان‌سال بخشنامه جدید دولت درباره ته‌لنجی اجرایی شد و بر اساس آن امکان واردات کالا بدون پرداخت عوارض از 6 به 4 بار سفر کاهش یافت. ته‌لنجی، گرچه یک کالا نامیده می‌شود، اما در اصل بخشی از اشتغال بندرنشینان را شکل می‌دهد.

 

حال بار دیگر ترخیص کالای همراه ملوان (تهلنجی) در بندرهای استان بوشهر از سر گرفته شده است. ترخیص کالای همراه به دلیل اجرای مصوبه جدید دولت در این زمینه از مهرماه امسال دچار اختلال شده بود که از یکشنبه سیزدهم اسفندماه سال جاری به روال قبل بازگشت و از سر گرفته شد. سرپرست دفتر نظارت گمرکات استان بوشهر گفته است که بر اساس مصوبه نشست شنبهشب شورای تامین این استان، اجرای مصوبه جدید ساماندهی کالای همراه ملوان تا پایان فروردین سال آینده به تعویق افتاده و شرایط ترخیص تهلنجی در بندرهای این استان تا پایان فروردینماه 1397 به روال پیش از مهرماه امسال انجام خواهد شد. به گفتهی بهروز قرهبیگی، با تلاش و پیگیریهای صورت گرفته توسط مسئولان استانی و مساعدت مسئولان کشور، اجرای مصوبه ساماندهی کالای همراه ملوان تا پایان فروردینماه سال آینده به تاخیر افتاده است.

در چند روز اخیر شاهد اعتراضهایی به محدودیتهای مصوبه دولت در زمینه ساماندهی کالای همراه ملوان بودیم. این تجمعها در استان بوشهر به ویژه بنادر گناوه، دیلم، بوشهر، ریگ و دیّر برای دومین بار در سال جاری برگزار شد. بازاریان، ملوانان و لنجداران بنادر استان بوشهر، چندین تجمع اعتراضی در این شهرها برگزار کردند. همچنین شناورهای باری و سفاری حامل کالا که در بنادر این استان پهلو گرفتهاند، بیش از دو هفته در اعتراض به این مصوبه از تخلیه کالا خودداری کردند.

پیش از این نیز با اجرای مصوبه جدید دولت در زمینه ساماندهی کالای همراه ملوان در مهرماه سال جاری، صاحبان و ملوانان شناورهای باری و سفاری در بنادر استان بوشهر در اعتراض به این مصوبه که به گفته آنان معیشتشان را به خطر انداخته است، حدود سه ماه از تخلیه بار و انجام سفرهای دریایی به کشورهای حوزه خلیجفارس خودداری کردند.

به گفته رئیس اتحادیه اصناف بوشهر، این وضعیت، قیمت اجناس تهلنجی را در بازار شهرهای ساحلی این استان بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داد. همچنین مغازهداران بازار تجاری بنادر گناوه، دیلم و ریگ نیز که اجناس خود را از محل کالای همراه ملوان تامین میکنند، به دلیل تخلیهنشدن بار و خالیشدن مغازههایشان به مدت یک هفته در دیماه امسال بازارهای تجاری این بندرها را تعطیل کردند. عبدالحمید خدری، نماینده مردم بوشهر در مجلس، گفته است که تا زمان آغاز از سرگیری تخلیه کالا از شناورها در گمرک گناوه خواهد ماند، حتی اگر لازم باشد شب را در گمرک خواهد گذراند.

بر اساس مصوبه ساماندهی کالای تهلنجی مقرر شد، هر ملوان در هر سفر (۶ سفر در طول یک سال) ۱۰۰ میلیون ریال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کند. پیش از این مصوبه میزان قانونی و اسمی کالای همراه ملوان در هر سفر برای یک ملوان ۴۰ میلیون ریال بود اما در عمل و اجرا ملوانان بسیار فراتر از این میزان کالای خارجی در هر سفر بدون پرداخت عوارض گمرکی در قالب تهلنجی وارد میکردند.

با اجرای مصوبه ساماندهی تهلنجی اگرچه این میزان بهطور قانونی برای هر ملوان نسبت به قبل 5/2 برابر شده است، ولی با توجه به اینکه مصوبه جدید بهصورت دقیق و با نظارت اجرا میشود و ملوانان برای واردات در قالب مصوبه تنها به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال میتوانند کالا وارد کنند و از واردات بیشتر آنها جلوگیری میشود، ناراضی هستند. یکی از مزیتهای مصوبه تهلنجی فراهم شدن امکان جابهجایی این کالاها در سطح استان بوشهر و جمعشدن خودروهای شوتی (خودروهای سواری تندرو که کالای قاچاق حمل میکنند و باعث حوادث زیادی در جادهها میشوند) از سطح جادههای این استان است.

هیات وزیران در جلسه ۱۸/ ۵/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن و ساماندهی و نوسازی آن شناورها را در ۱۸ ماده مصوب کرد.

بر اساس ماده ۷ این آییننامه، شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تامین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجاز هستند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) این آییننامه استفاده کنند. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ این آییننامه نیز معافیتهای ملوانی برای شناورهای زیر ۲۰۰ تن حداکثر ۶ نفر، برای ۲۰۱ تا ۳۵۰ تن حداکثر هفت نفر و برای ۳۵۱ تا ۵۰۰ تن حداکثر هشت نفر و در هر حال برای حداکثر ۶ سفر در طول یک سال اعمال میشود. در مناطقی که تعداد سفر متداول شناورها بیش از 6 سفر است، سفرهای مازاد شناور مشمول معافیت نبوده و ترخیص کالا در هر حال مشمول مقررات صادرات و واردات کشور است.

بیش از دو هزار شناور سفاری و باری در استان بوشهر فعالیت دارند که هر کدام از این لنجها بین ۶ تا ۸ ملوان دارند و بیش از ۱۲ هزار نفر بهطور مستقیم در شناورها مشغول به کار هستند. همچنین، حدود
۳۵ تا ۴۰ هزار نفر نیز در بازار شهرهای ساحلی از طریق خریدوفروش کالای ته
لنجی فعالیت میکنند. مجموعا حدود ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت استان از طریق واردات کالای تهلنجی امرارمعاش دارند.

۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۳۹