چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
 

اخبار

معاون گردشگری منطقه آزاد کیش:

گردشگری دریایی اولویت ماست

گردشگری دریایی اولویت ماست
مریم جلیلوند، روزنامه نگار: با این‌که ایران از شمال و جنوب به مسیرهای دریایی ختم می‌شود، اما هنوز تمایلی در مردم برای سفرهای دریایی و رونق گردشگری دریایی دیده نمی‌شود. با این‌که در سال‌های اخیر با ارائه خدمات ورزشی و تفریحی تا حدودی گردشگری ساحلی رونق پیدا کرده است، اما به‌ندرت پیش‌آمده که گردشگران داخلی و خارجی به سفرهای دریایی گرایشی نشان دهند. در این میان بسیاری از کارشناسان، نبود زیرساخت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی صحیح​را عامل به محاق رفتن گردشگری دریایی می‌دانند. از همین رو، در گفت‌وگویی که با علیرضا قائدیان معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش داشتیم، به استراتژی، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌هایی که سازمان منطقه آزاد برای رونق گردشگری دریایی انجام داده است، پرداختیم. معاون گردشگری منطقه آزاد کیش، گردشگری دریایی را اولویت این سازمان اعلام کرد و در گفت‌وگو با ماهنامه «بندر و دریا» از راه‌اندازی کارگروه گردشگری دریایی در جنوب کشور خبر داد. او در این گفت‌وگو از آمادگی سازمان منطقه آزاد کیش در اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی می‌گوید که موجب رونق هر چه بهتر گردشگری دریایی در مناطق آزاد می‌شود
  

*چه برنامههایی برای بهبود وضعیت گردشگری در جزیره کیش برای گردشگرانی که علاقهمند به جاذبههای گردشگری دریایی و ورزشهای آبی هستند، دارید؟

برای مناسبسازی سفر برنامههایی تنظیم کردهایم که یکی از آنها تقویم رویدادهای گردشگری و توجه به گردشگری رویدادمحور در سطح جزیره کیش است. در این مفهوم میتوانیم برنامههایی برای تمام سال تنظیم کنیم که گردشگران داخلی و خارجی بتوانند از قبل با تنظیم برنامه سفر خود به نقطهای از ایران برسند که علاوه بر مزیت آبوهوایی، در فصول مختلف سال بتوانند از رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی با برنامهریزی قبلی بازدید داشته باشند. این موضوع میتواند کمک کند که بخشی از جذابیتهای مغفولمانده در جزیره کیش به این وسیله احیا شود و مورد توجه قرار بگیرد. گردشگری ورزشی از مهمترین قابلیتهایی است که در جزیره کیش وجود دارد که شاید تا الان به دلیل عدم توجه به حوزه برنامهریزی کمتر در اذهان مردم جایگاه لازم را داشته تا گردشگران بتوانند بهره مناسب از سفر خود به کیش را ببرند.

*جزیره کیش در گردشگری دریایی توانسته آنطور که باید از مزیتهای این شاخه از گردشگری استفاده کند؟

متاسفانه به حوزه دریا و مزیتهای گردشگری این حوزه نهتنها در جزیره کیش که در مجموعه مناطق آزاد کشور که با دریا در ارتباط هستند، کمتر توجه شده، اما حالا با پیشنهاد منطقه آزاد کیش و پیگیری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، کارگروه گردشگری دریایی در مناطق گردشگری جنوب کشور تشکیل شده است که چابهار، قشم، اروند و کیش را تحت پوشش قرار میدهد؛ اما بهصورت ویژه در منطقه آزاد کیش این رویکرد از مدتی پیش شکل گرفت و کارگروه ویژه گردشگری دریایی تعریف شد. نخستین اتفاقی نیز که در این عرصه بعد از فرازوفرودهای بسیار افتاد، برگزاری نخستین تور دریایی با کشتی کروز بین جزیره کیش و دوبی بود. در تعطیلات نوروز هم برنامههای دیگری از این دست انجام میشود و تعریف شده است که گردشگران از سطح کشور به جزیره کیش مسافرت کنند و با ماندگاری حداقل یک شب در جزیره کیش با استفاده از این کشتی تفریحی تور پنجروزه به مقصد خارج از کشور برگزار کنند و از آنسو نیز پیشبینیشده که گردشگران بینالمللی در حوزههای مختلف که در کشور امارات حضور دارند، به جزیره کیش سفر کنند. در بخش ترددهای بینالمللی در کنار طرحهای گردشگری بین مناطق جزایر خلیجفارس، مسیرهای جدید دریایی تعریف شده است که برخی از آنها سابقه گذشته گردشگری نیز دارند. مثل مسیر گردشگری قشم به کیش، اما مسیر گردشگری چابهار هماکنون به این مسیر افزوده شده است که امیدوارم با راهاندازی این مسیر علاوه بر ایجاد تنوع برای گردشگرانی که به حوزه دریا و سفر دریایی علاقهمند هستند، مبادلات بین مناطق آزاد باعث حرکت و تحرکبخشی واحدهای اقامتی این مجموعهها شود. منطقه آزاد کیش همچنین آمادگی دارد که طرحهای دریامحور در حوزه گردشگری بررسی شوند و یکی از اولویتهایی که در این دوره به آن توجه خواهد شد، توجه به طرحها و پیشنهاداتی است که در این حوزه میتواند شکل بگیرد. 

*نقش گردشگری دریایی بر رونق اقتصادی و توسعه بومی در جوامع محلی چیست؟

ببینید، ما در کیش خیلی قائل به تفکیک بومی و غیربومی نیستیم. همه ساکنان جزیره، چه آنهایی که از دیرباز در جزیره ساکن بودهاند و بنیان جزیره را حفظ کردهاند و چه افرادی که بهعنوان کارآفرین و فعال به اهالی جزیره اضافه شدهاند، همه اینها ساکنان جزیره هستند. قطع بهیقین نیز هر مزیتی که در حوزه فعالیتهای اقتصادی و گردشگری ایجاد میشود، باید حتما حضور مردم ساکن در جزیره کیش دیده شود. در این دیدگاه هر رویدادی بهویژه در حوزه گردشگری دریایی میتواند در توانمندسازی حوزههای مختلف اجتماعی جزیره و ساکنان آن موثر باشد. تبادلات حوزه گردشگری دریایی حتما کمک میکند که بخشی از فعالان و افرادی که در جزیره کیش حضور دارند، فعال شوند و اصطلاحا در این حوزه برای آنها ایجاد اشتغال شود. از همه مهمتر اینکه گردشگری دریایی به مفهوم واقعی میتواند باعث تحرک و پویایی موتورهای اقتصادی جزیره شود. این موارد در همه حوزههای خدماتی، اقامتی و تفریحات خود را نشان میدهد. بنابراین گردشگری دریایی مزیتی اصلی است که میتواند کنار فرصتهایی که تاکنون برای جزیره کیش تعریف شده است، مورد توجه قرار گرفته و برای آن جایگاهسازی شود.

*استفاده از کشتیهای کروز تا چه اندازه میتواند در جذب گردشگر دریایی به کیش کمک کند؟

گردشگری و سفر روی آب در دنیا بهعنوان یکی از بزرگترین گروههای سفر و گردشگری تعریف شده است. در این راستا اولین تور گردشگری به مقصد خارج از کشور هم از جزیره کیش اجرا شد و امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی و حضور بیشازپیش آنها و تسهیلاتی که سازمان منطقه آزاد کیش و تصمیمسازان در این عرصه فراهم میکنند، تبادلات گردشگر و فعالان اقتصادی از طریق دریا بهویژه از مبدا و مقصد جزیره کیش توسعه پیدا کند. در این دیدگاه، ظرفیتهای بندری جزیره نیز میتواند مثمرثمر باشد و متناسب با آن ظرفیتها شود. حتی میتوان در حوزه گردشگری با ایجاد تنوع در نوع خدمات سفر، جذابیتهای جدید برای جزیره کیش با هدف جذب گردشگر بیشتر به جزیره فراهم شود.

*آیا خدمات رفاهی، تفریحی، ورزشی، آموزشی و حملونقل در حوزه گردشگری دریایی تعریف شده است؟

در حوزه آموزش به دلیل آنکه جزیره کیش از دیرباز چنین قابلیتی داشته، طرح تبدیل کیش به مرکز تخصصی خدمات دریایی که قطعا یک بخش اصلی آن هم رویکرد توجه به خدمات گردشگری دریایی است، در دستور کار است. مذاکراتی هم در این حوزه انجام شده است و موسسه علوم و فنون جزیره کیش هم ماموریت پیدا کرد تا این بخش را در حوزه آموزش تقویت کند. در چنین طرحی قرار است جزیره کیش تربیتکننده افرادی باشد که در عرصه اقتصاد گردشگری دریایی حضوری جدیتر توام با دانش و آگاهی در این حوزه داشته باشند.  


۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۳۶