چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
 

اخبار

در میزگرد تخصصی فناوری اطلاعات و لجستک بندری مطرح شد

ارایه راهکارهای تخصصی برای مدیریت یکپارچه و بهینه اطلاعات در بنادر

 

میزگرد تخصصی «نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء عملکرد لجستیک بندری» در دفتر فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

به گزارش بندر و دریا؛ در این میزگرد تخصصی که به دعوت ماهنامه‌ی بندر و دریا برگزار شد، مهندس منفرد؛ مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی، جلالی فراهانی، دکتر میثم حیدری ، دکتر محمود زرگر گردهم آمدند.

تبیین جایگاه و اهمیت بنادر در لجستیک و زنجیره تامین، نقش IT در کارکرد لجستیک بندری و فرآیندهای آن، تحلیل جریان تولید و پردازش اطلاعات در مجتمع بندری شهیدرجایی از نظر میزان یکپارچگی یا پراکندگی اطلاعات آن و همچنین نحوه مدیریت و استفاده از آن محورهای اصلی این میزگرد تخصصی بود.

همچنین صاحبنظران حاضر در این نشست، در پایان به ارایه راهکارهای تخصصی برای مدیریت یکپارچه و بهینه اطلاعات در مجتمع بندری شهیدرجایی پرداختند.

مشروح این میزگرد در شماره آتی ماهنامه بندر و دریا (شماره 216) منتشر خواهد شد.

 

۲۰ دی ۱۳۹۳ ۱۵:۳۵