دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

8 ماهه سال جاری ؛18779 میلیارد ریال مجوزهای صادره سرمایه گذاری سازمان بنادر ودریانوردی

8 ماهه سال جاری ؛18779 میلیارد ریال مجوزهای صادره سرمایه گذاری سازمان بنادر ودریانوردی
در طول 8 ماهه سال جاری 39 فقره طرح سرمایه گذاری در اراضی بندری کشور پس از بررسی های کارشناسی و طی مراحل اداری و استصوایی با مبلغ سرمایه گذاری 18779 میلیارد ریال مصوب گردیده و مجوزهای مربوطه توسط معاونت امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی صادر و منتج به انعقاد قرارداد گردیده است.

لازم به ذکر است مدت زمان بررسی طرح های سرمایه گذاری در اداره کل امور مناطق، بازاریابی و سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی با میانگین 23 روز صورت پذیرفته است این در حالی است که در تفویض اختیار مدیریت محترم عامل به مدیران استانی این مدت 27 روز کاری پیش بینی شده بود.

بر همین اساس مبلغ سرمایه گذاری در بنادر کشور تا پایان سال 92 به صورت تجمیعی 27711 میلیارد ریال بوده و این مبلغ به صورت تجمیعی تا پایان 8/هشت ماه سال جاری به مبلغ 490/46 میلیارد ریال افزایش یافته است و پیش بینی می شود با اتخاذ سیاستهای حمایتی سازمان بنادر و دریانوردی از طرح های سرمایه گذاری در اراضی پشتیبانی بنادر از جمله طرح های لجستیکی، ارزش افزوده و خدمات بندری و دریایی در پایان سال 93 بتوانیم به اندازه سالهای گذشته در جذب سرمایه های بخش خصوصی موفق شویم.

۱۰ آذر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۷