سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

نمایندگان شرکت سرمایه گذار فرانسوی از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)بازدید کردند

نمایندگان شرکت سرمایه گذار فرانسوی از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)بازدید کردند
یک گروه سرمایه گذاری فرانسوی به منظور آشنایی با موقعیت و مزیت های اقتصادی و بازرگانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) از بزرگ ترین بندر تجاری کشور بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی، طی بازدید این گروه سه نفره فرانسوی که به نمایندگی یک گروه سرمایه گذار بزرگ خارجی و با هماهنگی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان بنادر و دریانوردی به بندر امام خمینی(ره) سفر کردند، ضمن دیدار با مهندس عبداللهی مدیرکل بنادر ودریانوردی استان خوزستان و رؤسای ادارات امور بندری و بازرگانی و بازاریابی؛ در خصوص مزیت ها، توانمندی ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در بزرگترین بندر کشور گفتگو کرده و با توضیحات مهندس عبداللهی با ابعاد و جوانب مختلف سرمایه گذاری و ترانزیتی مجتمع بندری امام خمینی(ه) به لحاظ همجواری با کشور عراق و نزدیکی به مراکز جمعیتی، مصرفی و صنعتی درون کشور آشنا شدند.

طی این دیدار مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) را از جمله بنادر پیشگام در زمینه سرمایه گذاری خارجی و داخلی عنوان کرده و مجموعه پروژه های بزرگ سرمایه گذاری در بخش های مختلف این مجتمع بندری را از مصادیق آن عنوان کرد.وی همچنین به فاز های بعدی توسعه این مجتمع بندری اشاره کرده و افزود: با جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی، این مجتمع بندری توان آن را دارد به بزرگترین کانون پشتیبانی خدمات بندری و دریایی کشور مبدل شود.

در ادامه، این هیأت خارجی از نقاط مختلف مجتمع بندری امام خمینی(ره) و اراضی پشتیبانی آن ،بازدید کرده و علاقه مندی خود را برای سرمایه گذاری در این مجتمع بندری ابراز نمودند.

۱ مهر ۱۳۹۳ ۱۶:۰۰