یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱
 

آخرین مطالب

تبیین الگوهای مناسب توسعه حمل‌ونقل دریایی مسافری در شهرستان بندر لنگه با استفاده از روش SWOT

تبیین الگوهای مناسب توسعه حمل‌ونقل دریایی مسافری در شهرستان بندر لنگه با استفاده از روش SWOT

مقاله پیش رو با هدف بررسی قابلیت‌های گردشگری و تدوین بهترین استراتژی‌ها جهت رونق و بهبود عملکرد مدیریت حمل‌ونقل دریایی مسافری بندر لنگه صورت گرفته است. بندر لنگه با دارا بودن نزدیک‌ترین مرز دریایی به کشور امارات متحده عربی و به ویژه دوبی و وجود پتانسیل‌های فراوان موجود و همچنین سابقه تاریخی کهن این منطقه می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری در ایران تبدیل شود. این بندر با توجه به سواحل زیبا و بکر و جذابیت‌های طبیعی، تاریخی و... از قابلیت‌های فراوانی برای جذب گردشگر برخوردار است.

در این مقاله به منظور ارایه راهکارهای مدیریتی از روش برنامه‌ریزی راهبردی SWOT که مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف(عوامل داخلی) و فرصت‌ها و تهدیدات (عوامل خارجی) است، بهره‌گیری شده و حاصل آن به صورت جداول ماتریس خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ارایه شده است. این یافته‌ها به منظور تجزیه و تحلیل نهایی به صورت جداول ماتریس برنامه‌ریزی کمی استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته و نتایج نهایی نشان می‌دهد که استراتژی محافظه‌کارانه (wo4) با امتیاز 52/5 با استراتژی تشویق بخش خصوصی به منظور راه‌اندازی مکان‌های تفریحی ساحلی و دریایی به عنوان بهترین استراتژی شناخته شد.

متن کامل مقاله را در شماره 203 ماهنامه بندر و دریا مطالعه فرمایید.

۵ شهریور ۱۳۹۲ ۰۹:۲۳
محمد زراعت کار مقدم- کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست، اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه - اسماعیل مکی زاده- اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه، مدیریت |