یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱
 

آخرین مطالب

راهکارهای حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی -نقش لاک‌پشت‌های دریایی در محیط زیست دریایی و تنوع عوامل تهدیدکننده، حفاظت این جانوران را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

راهکارهای حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی -نقش لاک‌پشت‌های دریایی در محیط زیست دریایی و تنوع عوامل تهدیدکننده، حفاظت این جانوران را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

نقش لاک‌پشت‌های دریایی در محیط زیست دریایی و تنوع عوامل تهدیدکننده، حفاظت این جانوران را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. مفهوم حفاظت امروزه با آنچه در چند دهه پیش مطرح بود، کاملا متفاوت شده است. سابق بر این حفاظت محیط زیست به محصور کردن، محدود کردن و دست نزدن به یک منبع، چه طبیعی و چه فرهنگی اطلاق می‌شد، در حالی که امروزه مفهوم حفاظت محیط زیست شامل نگهداری و توسعه منبع برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است. در این رابطه حفاظت برای توسعه و توسعه برای حفاظت ضروری تلقی می‌شود. در حفاظت سنتی تفکری وجود داشت که مردم را با حفاظت در تعارض می‌دید و به منظور اجرای هرگونه برنامه حفاظتی لزوم موفقیت را در حذف ارتباط مردم با موضوع مورد نظر می‌دید. فلسفه حفاظت از محیط زیست امروزه مدیریت استفاده انسان از منابع محیط به منظور پایداری و نگهداری بالاترین تنوع ممکن زندگی تعریف می‌شود تا ادامه رفاه انسان حاضر و نسل‌های آینده تامین شود (مخدوم،1383).

متن کامل مقاله را در شماره 203 ماهنامه بندر و دریا مطالعه فرمایید.

۵ شهریور ۱۳۹۲ ۰۹:۱۴
مریم مهتابی اوغانی1، افشین دانه کار2، سهراب اشرفی3، حمید فرحمند4 - 1- دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران- 2- دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران- 3- استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران- 4- دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران |