دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸
 

صاحب امتیاز: سازمان بنادر ودریانوردی

مدیر مسئول: محمد ولی‌زاده

سردبیر:محمد ولی‌زاده

مشاور مدیر مسئول: نیما مهر پویا

دبیر تحریریه : سعید برآبادی

تحریریه: امیر صدری، مجید یوسفی، فریما صالح، حسن سوری، مجتبی بحیرایی، حسین شرفی

مترجم: سعیده دادفر

ویراستار: حسین جلال‌پور

طراح گرافیک: محمود محرابی

عکس: آکو سالمی

امور اداری: سارا خاک‌زاد

امور اجرایی و مشترکین: رامین جهان‌پور

امور آگهی‌ها: نسرین غلامی

ناظر فنی چاپ: محمدرضا شمسایی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: واژه