یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

صاحب امتیاز: سازمان بنادر ودریانوردی

مدیرمسئول: دکترهادی حق‌شناس

سردبیر: یونس غربالی مقدم

مدیرداخلی: دکتر عبدالرحیم رحیمی

مدیر اداری: جواد جهاندار

دبیر تحریریه و امور بین الملل: فرید قادری

تحریریه: حسن سوری/فریما صالح/ مهدی ده‌دار

مدیر  روابط عمومی: مجتبی بحیرایی

نظارت فنی چاپ: خشایار جعفری

مدیر هنری و صفحه آرایی: پویا ملک سیر

مترجم:نازنین ساغری

عکس:  یاسر علی‌بخشی

ویراستار : رامین جهان پور

مدیر بازرگانی : نسرین غلامی

امور بازرگانی: ملیکا غفوریان

مجری طرح: شبکه خبری-تحلیلی صنعت حمل و نقل (تین نیوز)

چاپ: هنر سرزمین سبز