یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

اخبار

سازمان بنادر در فهرست برترینهای آسیا قرار گرفت

سازمان بنادر در فهرست برترینهای آسیا قرار گرفت

سازمان بنادر و دریانوردی برای سومین سال موفق به دریافت جایزه بین المللی IT در رقابت برترین های eAsia Award شد.

بر اساس این گزارش در این رقابت سازمان بنادر و دریانوردی با معرفی نرم افزار شبیه ساز پارسی دینامیک دریا Persian Model for Ocean Dynamics (PMODynamics) در گروه کسب و کار الکترونیکی در فهرست کشورهای برتر در آسیا قرار گرفت و مجدداً افتخار دیگری را برای کشور به همراه آورد.

مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه بنادر گفت : با توجه به توسعه روزافزون تجارت و کسب و کار الکترونیک در جهان و رشد فزاینده کاربردها و ابزارهای الکترونیکی در جهت تسهیل این روند انجمن آسیا – پاسفیک در تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی

Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business(AFACT) به منظور ایجاد انگیزه و تشویق کشورهای عضو و منطقه و همچنین شناسایی تلاشهای صورت گرفته در جامعه AFACT و آشنایی دو جانبه کشورها از تجارب و Best Practice های یکدیگر، هر دو سال فراخوانی را به منظور مشارکت و رقابت کشورهای عضو در eAsia Award اعلام می نماید تا اعضا با ارائه دستاوردهای خود در زمینه تجارت و کسب و کار الکترونیک به رقابت بنشینند.

مدیر کل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ادامه اضافه کرد : سازمان بنادر و دریانوردی با داشتن سامانه های تخصصی و عملیاتی جزء سازمان های پیشرو در کسب و کار و تجارت الکترونیکی در کشور محسوب میشود.

دکتر آبایی تأکید کرد : به دلیل اینکه بیش از ٩٠ درصد از حجم واردات و صادرات کشور از مرزهای آبی صورت می پذیرد، بنادر نقش مهمی را در تجارت برون مرزی ایفا می نمایند.

به گفته آبایی، سازمان بنادر یک بار در سال ٢٠١١ با  معرفی سامانه مدیریت عملیات بندری (GCOMS) در تایوان و بار دوم در سال ٢٠١٣ با معرفی سامانه یکپارچه مدیریت امور دریایی (IMAS) در ویتنام در گروه تجارت الکترونیکی موفق به کسب جایزه برترینهای eAsai Award شد.

نرم افزار شبیه ساز پارسی دینامیک دریا "PMODynamics" که جایزه ٢٠١٥ آسیا را به خود اختصاص داد و جزء ٣ پروژه برتر آسیا معرفی شد، توسط معاونت توسعه و تجهیز بنادر به منظور شبیه سازی ریاضی خصوصیات هیدرودینامیکی دریاها و اقیانوس ها، توسعه یافته است و تنها نرم افزار بومی در حوزه مهندسی دریا در کشوراست.

۳۰ آذر ۱۳۹۴ ۱۶:۲۳