یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

اخبار

کنفرانس دریانوردی قبرس 2015 برگزار شد

کنفرانس دریانوردی قبرس 2015 برگزار شد
چهاردهمین کنفرانس دریانوردی قبرس 2015 با حضور مدیران ارشد دریایی از سراسر دنیا برگزار شد.
به گزارش بندر و دریا به نقل از  مانا؛ این کنفرانس که اولین بار در سال 1989 برپا شد با موضع تغییر معادلات دریانوردی از 13 تا 16 سپتامبر در حال برگزاری است. 
براساس این گزارش موارد قابل طرح در این کنفرانس که در شش پنل تخصصی به بررسی صنعت دریایی جهان می پردازد شامل سیاستها و قوانین حاکم بر جامعه دریایی است که منجر به تغییر معادلات در حمل و نقل دریایی بین المللی، اقتصاد، محیط زیست دریایی و تعامل این موضوعات با تکنولوژی، جغرافیای سیاسی و گسترش انرژی است. این کنفرانس همچنین موضوعات مربوط به پیش بینی برای بهیود اقتصاد در بازار کرایه ها را نیز شامل می شود. 
کنفرانس دریانوردی قبرس با حضور رئیس جمهور این کشور، دبیرکل سازمان جهانی دریانوردی، کمیسیون حمل و نقل اروپا و دیگر چهره های بین المللی دریانوردی در تاریخ 13 سپتامبر کار خود را آغاز کرد. 
این کنفرانس فرصت لازم را برای شرکت کنندگان به منظور آشنایی با حمل و نقل دریایی قبرس و زیرساخت های مرتبط را فراهم می کند.

در این کنفرانس که هم اینک در حال برگزاری است مدیران ارشد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران حضور دارند که در پنل های تخصصی سخنرانی خواهند داشت

۲۴ شهریور ۱۳۹۴ ۱۳:۱۵